Siber Güvenlik Teknolojileri
Güvenlik Teknolojileri...

Günümüz teknolojilerinin en büyük gelişmelerinden biri hiç kuşkusuz internettir. Bununla beraber internetin ne kadar ileri bir teknoloji olarak piyasada bulunduğu ve yapılan işlemler neticesinde nasıl bir etki alanı oluşturduğu açık bir şekilde bilinmektedir. Bu işlemler ve yapılması gereken detaylı çalışmalar ile beraber bir takım durumların oluştuğu da açıkça görülmektedir. Örneğin güncel olarak bir takım detaylar ve internet saldırıları hayali savaşlar ve bunlardan korunmakta çok büyük önem oluşturmaktadır. Bu durumlardan kaçınabilmek adına yapılacak olan işlerin başında gelen ise bir takım nedenler ortaya çıkarmadan güvenlik durularını oluşturup interneti güvenli bir alana çevirmek veya güvenli bir şekilde kullanarak karşıdan gelen etkileri kırabilmek olmalıdır. Siber güvenlik bu oluşumlar açısından tasarlanmıştır. Bir bakıma bilgi teknolojilerinin yansıması olarak ortada dururken yapılacak olan işlemlerde internete bir bakıma güvenlik ağı oluşturmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi siber güvenlik anlayışını da ortaya çıkarmaktadır. Bununla paralel olarak siber savaş durumu da pekişmektedir. Yapılacak olan işlerin bu denli detaylı olması ve gerekli adımların atılması da yeni nesil işlerin bir bağlantı yolu olarak kullanılmasına ön ayak oluşturacaktır. Belirli seviyelerde eski teknolojilerde sınırlı veri akışı ve çok detaylı olmayan sistematik işlemler yapılır bu işlemlerle beraber gerekli adımların atılması da uzun sürerdi. Dünya teknolojik devrimi ilerledikçe bir takım değişimlerle beraber teknolojik kapasiteyi sağlam bir zemine oturtabilme ve adım adım verilerin toplanıp ilerlemesi için gerekli yolların bulunması gerekmektedir. Dijital içerikler ve bilgisayarın kullanım alanı çok yaygınlaştı ve derinlemesine her işte kullanılabilir bir duruma getirildi. Böylelikle her işleme ve adımlar için bir bulgu ortaya koyabilmek tüm detayları bir pencereden oluştururken gerekli adımları da bu sistemsel kavramlar çerçevesinde oluşturabilmek gerekmektedir. Makinelerin işleme kapasitesi ve atılacak adımlar ile beraber sistemlerin korunması ve gerekli oluşumların yapılması da çok önemlidir. Siber savaşlar bilgi teknolojilerinin gelişimi sistemsel bulgular ve karşıt çatışmaların nasıl bir düzlemde ilerlemesi de bir takım ana unsurların yansıması olarak devam etmektedir. Günümüzde 4o trilyona yakın web sayfası ve işlem kapasitesinin oluşturan sekmeler vardır. Bununla beraber sistemsel işleyiş ve kapasiteli artışların devam etmesi bireysel yaklaşımlar ve ilerlemeci teorilerde bu sistemlerin tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. İşletim sistemlerini model olarak gelişmesi ve bireysel doküman işlemlerinin kapasite artışı gerekli adımlarında sağlıklı atılması için koşul ortaya koymaktadır. Siber alanların olumlu ve olumsuz bir takım yönleri bulunmaktadır. Bu alanlarda belirli güvenlik ve koruma değerleri oluşturulursa her türlü tedbirle beraber sağlıklı bir yapıda işlemler sürdürülebilir. Bununla beraber gerekli adımlar tam atılmazsa işlemler çok ciddi zarar görecektir. Tüm bu işlemler belirli olan bir alanda yapılmaktadır. Ülkeler ucuz ve maliyeti fazla olmayan saldırılar gerçekleştirmek istemektedir. Özellikle bazı ülkelerin internetin açıklarından faydalanıp gerekli adımları atarken kendi kimliğini gizleyebilmesi ve siber saldırıları görünmez bir şekilde gerçekleştirmesi de bu işin bir başka durumunu ortaya koymaktadır.
Bununla beraber ülkeler gerekli olan adımları belirlenmiş bir düzende sürdürüp işlemleri sadece internet veri tabanı üzerinde yaparken karşı tarafın gerekli saldırılar ve yakınlaşmalarına karşı da önlem almaya gerek duymaktadır. Tüm bu yapılar ve gerekli olan sistemsel mücadeleler işlem ölçütünün bir bakıma yansıması olmaktadır. Hükümet işleri bilgi veri işlemleri ultra güvenlik hizmetleri ve sistemsel yaklaşımlar bu durumda belirli alanları korumaktadır. Öyle ki bir takım işler için gereksiz bütçeler sağlanırken bu denli siber güvenlik hizmetleri için tüm detayların düşünülüp sağlanması da çok önemlidir.
blog.kanije.com.tr

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Disqus Yorumları